Går det att reglera fram god affärsetik?

2013-11-21


Kan man reglera fram affärsetik eller handlar det om omdöme? Och hur hanterar man etiken i förhållande till det ofta motstridiga kravet på tillväxt?
 

PwC:s nätverk för styrelsekvinnor - Women on the Board - bjuder in till en kväll för att diskutera detta aktuella och tillika högintressanta ämne.
 

Gäst för kvällen är bland annat TeliaSoneras nya Chief Ethics och Compliance Officer, Michaela Ahlberg.
 

När världen krymper och nya oprövade marknader blir tillgängliga ställs frågor som rör affärsetik på sin spets. Kanske har bolaget man gör affärer med en helt annan syn på företagsetik än den egna och då gäller det att man kan omsätta sina etiska policydokument till praktisk handling. Men hur gör man? Kan man reglera fram affärsetik eller handlar det huvudsakligen om omdöme? Och hur går kraven på affärsetik ihop med de ofta motstridiga kraven på tillväxt och lönsamhet?
 

Kvällen kommer att inledas med korta anföranden och följas upp av en paneldiskussion.
 

Program torsdagen den 14 november 2013

17.00 - 17.15 Vi serverar en lättare förtäring.

17.15 - 19.00 Christine Rankin, partner på PwC, hälsar välkommen och ger en kort introduktion av dagens ämne och talare.

Michaela Ahlberg är sedan den 1 september Chief Ethics och Compliance Officer på Telia. Michaela har under sina 30 år som affärsjurist en lång erfarenhet av etikfrågor. De senaste fem åren har hon arbetat med att implementera globala Ethics & Compliance Programs på företag som VolvoCars och Nokia Siemens Networks.

När företagets etiska policys på papperet ska hålla i verkligheten behövs mer än omdöme. Det krävs också fasta regler och ett strukturerat förhållningssätt. Men hur ser man till att policydokumenten är det stöd de ska vara för den enskilde medarbetaren i konkreta affärssituationer på plats?

Sussi Kvart, senior advisor, strategisk affärsrådgivare och styrelseproffs, driver idag egen konsultverksamhet med inriktning på styrelsearbete och frågor som rör god bolagsstyrning. Sussi sitter i en rad styrelser, bland annat i H&M, Transparency International Sverige och i Diskrimineringsnämnden.

Hur väljer man rätt personer till styrelsen så att den moraliska kompassen fungerar? Lagligt är inte samma sak som moraliskt försvarbart och många företag har fått se sitt varumärkes värde rasa när kompassen inte fungerat.

Karin Henriksson, PwC, har lång erfarenhet av att leda utredningar om insiderbrott, penningtvätt, korruption och andra compliancerelaterade projekt, tidigare som specialiståklagare på Ekobrottsmyndigheten och för närvarande som projektledare inom PwC:s Forensic Services.

Är kraven på tillväxt förenliga med att expandera på marknader där korruption förekommer? Hur resonerar bolag som agerar globalt? Kan bolagen förändra de marknader där korruption är mer utbrett ? Måste man ta seden dit man kommer eller avstå helt från att expandera på vissa marknader?

Paneldiskussion

19.00 - 20.00 Mingel där vi bjuder på snittar/canapéer samt vin och öl eller alkoholfritt alternativ.

Datum och tid Torsdagen den 14 november 2013, kl. 17.00-20.00

Plats Bonnierhuset, Torsgatan 21, Greenroom plan 5, Stockholm

Kontakta oss

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson

Partner

Tel 0709-29 36 25

Följ oss i sociala medier