Hållbarhetsfrågan en del av affärsstrategin

2014-11-26

Women on the Board är PwC:s nätverk för kvinnor i bolagsstyrelser och firar 10 år i år. Liksom tidigare var höstens nätverksträff välbesökt. Drygt 60 kvinnor samlades i Bonnierhuset i Stockholm den 20 november för att inspireras av en intensiv paneldebatt på temat hållbarhet som, föga överraskande, bekräftade att detta är en viktig ingrediens i styrelsearbetet.
 

Gabriella Hermansson, ansvarig för Women on the Board, hälsade välkommen och berättade att kvällens ämne valdes efter önskemål från deltagarna själva.
 

I panelen deltog Anna Ryott, vd på Swedfund, Kicki Theander, grundare av Middagsfrid, och Carina Lundberg Markow, ansvarig för hållbart ägande på Folksam. Diskussionen leddes av Fredrik Franke som är ansvarig för PwC:s rådgivningstjänster inom hållbart företagande.

Kicki Theander, grundare Middagsfrid, och Anna Ryott, vd Swedfund.
Kicki Theander, grundare Middagsfrid, och Anna Ryott, vd Swedfund.
 

Hållbarhetsfrågan har tagit klivet in i de strategiska rummen, integreras numera i affärsstrategin och börjar mätas, förklarade Anna Ryott. Hon berättade om hur man på Swedfund lyckats balansera kraven som ligger i deras ägardirektiv att genom sin verksamhet bidra till fattigdomsbekämpning med kraven på god finansiell avkastning.
 

– Båda delar är lika viktiga och man kan inte göra avkall på någon av dem. På Swedfund har vi en mycket genomarbetad process för att säkerställa detta, säger Anna Ryott.

Carina Lundberg Markow, ansvarig hållbarhet ägande Folksam.
Carina Lundberg Markow, ansvarig hållbarhet ägande Folksam.
 

Att hållbarhet är mer än en trend höll Carina Lundberg Markow med om och kontinuitet såväl som långsiktighet är viktiga parametrar för att lyckas. För Folksam är klimatproblemen i högsta grad ett reellt hot mot försäkringsbranschen och innebär att man inte har något val utan måste satsa på området.
 

– 20 procent av vårt markbestånd kommer att ligga under vatten år 2050 och många av våra kunder kommer därmed inte att ha råd att köpa försäkringar. Det gör att vi helt enkelt måste satsa på att stoppa klimatförändringarna, sa Carina Lundberg Markow.
 

Ett företag som redan från starten haft hållbarhetsfrågorna högt uppe på agendan är Middagsfrid som grundades 2007 av Kicki Theander. Fortfarande håller Middagsfrid fast vid sin strategi och hjälper varje dag kunderna att göra medvetna, hälsosamma och klimatsmarta val – något som tilltalar företagets kunder.
 

– Kunderna uppskattar att hållbarhetstanken finns med i vårt arbete, sa Kicki Theander och berättade att Middagsfrids kunder slänger mindre mat och äter 80% mer grönsaker än genomsnittssvensken som en effekt av hållbarhetsstrategin.
 

Kicki Theander ser en trend att många entreprenörer bygger sina affärsidéer på att hyra och dela och att ägandet tenderar att bli mindre viktigt. Att hyra och dela går hand i hand med hållbarhetstänket.
 

Kvällen avrundades med en diskussion kring en av kvällens huvudfrågor – hur långt ska man gå?
 

– Skynda långsamt. En helt klimatvänlig matkasse skulle i princip bara innehålla rotfrukter och baljväxter så den skulle sannolikt ingen köpa i dagsläget. Däremot kan vi försöka skapa alternativ som kunderna lockas av och det går faktiskt ganska bra, sa Kicki Theander.
 

– Arbeta tillsammans med företagets intressenter, tillade Carina Lundberg Markow. Ta också professionell hjälp. Konsulter kan hjälpa till med att göra en väsentlighetsanalys som visar var vi har den största påverkan och det är just där ditt företag ska satsa sina resurser. Svårare än så är det inte egentligen.

Gabriella Hermansson, partner och ansvarig för Women on the Board, och Fredrik Franke, PwC.
Gabriella Hermansson, partner och ansvarig för Women on the Board, och Fredrik Franke, PwC.

Publik på nätverksträffen.
Publik på nätverksträffen.

Kontakta oss

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson

Partner

Tel 0709-29 36 25

Följ oss i sociala medier