Den globala ekonomin oroar svensk verkstadsindustri

Pressmeddelande 2015-10-21

Nya siffror från Verkstadsbarometern. Allt fler svenska industriföretag ser med oro på världsekonomin och flertalet är bara i startgroparna när det gäller att anpassa verksamheten till den tilltagande digitaliseringen av branschen. Det är några av resultaten i PwC:s senaste barometer som kontinuerligt mäter nuläget i Sveriges största verkstadsföretag.

Hela 40 procent av de svenska industriföretag som deltagit i årets barometer är bekymrade för den globala tillväxten de kommande tolv månaderna. Att jämföra med 20 procent i fjol. Utsikterna för svensk ekonomi är ljusare med 74 procent som tror på ett oförändrat läge och bara 12 procent som uttrycker oro för utvecklingen framåt.

Trots instabilitet i omvärlden och viss tveksamhet kring förutsättningarna för branschen som helhet bedömer företagen sin egen vinstutveckling som god. Så många som 86 procent signalerar en oförändrad eller ökad vinst under de kommande tolv månaderna.

– Det kan tolkas som att svenska företag inte ser sig som drabbade av oroligheterna i omvärlden och osäkerheten i ekonomin. Det är positivt och grundar sig troligen på flera års hårt arbete med kostnadsjakt och att anpassa verksamheten till en osäker omvärld med varierad efterfrågan, säger Olof Enerbäck branschansvarig för verkstadsindustrin inom PwC.

Den tilltagande digitaliseringen utmanar branschen. Hälften av verkstadsföretagen ser den teknologiska utvecklingen som central och en av de faktorer som har störst påverkan på verksamheten framöver. Samtidigt anger endast 4 procent att de är mycket väl förberedda medan 36 procent bedömer att de är dåligt förberedda för att möta omställningen.

– Vår bedömning är att det är många och komplexa frågeställningar förknippade med det industriella internet eller digitaliseringen av industrin. Nivån på och behovet av investeringar ska heller inte underskattas och de kan komma att vara väsentliga. I många fall måste grundläggande IT- och systemmiljöer förstärkas innan nästa steg ens är möjligt. Tidsfaktorn kommer att vara kritisk, menar Olof Enerbäck.

Ladda ner rapporten här:
Verkstadsbarometern 2015

Om undersökningen:

Verkstadsbarometern är en återkommande undersökning som tittar på trender och attityder bland landets största verkstadsföretag. Verkstadsbarometern 2015 är den fjortonde i ordningen sedan starten 2008. Undersökningen bygger på intervjuer med ekonomichefer från Sveriges största verkstadsföretag och totalt har 50 webbenkäter och telefonintervjuer genomförts under september 2015.

För mer information kontakta:

Olof Enerbäck, ansvarig för verkstadssektorn inom PwC
Tel 0709-29 12 90, e-post: olof.enerback@se.pwc.com

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier