Fastighetsbranschen spår fortsatt goda tider

Fastighetsbranschen spår fortsatt goda tider

Pressmeddelande 2015-03-05

Det är en positiv bild som målas upp av företrädarna för den svenska fastighetsmarknaden i årets upplaga av PwC:s Fastighetstempen. Över 70 procent av respondenterna tror på ökande hyresintäkter för branschen. Man tror även på stigande fastighetspriser, ökade investeringar och över hälften av de tillfrågade bolagen kommer även att anställa ny personal under de tolv kommande månaderna.

– Det mesta pekar uppåt i årets upplaga av Fastighetstempen och det ser ut som om 2015 kommer att bli ännu ett framgångsrikt år för den svenska fastighetsbranschen. Vi kan förvänta oss ett par nya noterade fastighetsbolag under 2015 och ökat internationellt intresse. Många i branschen anger svårigheten att hitta lämpliga investeringsobjekt som den största utmaningen under året och det säger väl en hel del, menar Robert Fonovich, branschansvarig för Real Estate på PwC Sverige.

Branschen tror på stigande hyresintäkter under 2015…

En klar majoritet, 73 procent, av de svarande tror på ökade hyresintäkter under 2015. Motsvarande siffra för 2013 och 2014 var 46 respektive 67 procent. Med andra ord håller den positiva trenden i sig och förstärks ytterligare under 2015. Några av de bidragande orsakerna till den positiva synen på hyresintäkterna anges vara god konjunktur i tjänstesektorn samt nyproduktionsprojekt som bidrar till att öka genomsnittlig bashyra.

…och även stigande prisutveckling

Även tron på stigande fastighetspriser är stark och når en högstanotering sedan mätningarna startade 2013. Hela 83 procent av de tillfrågade aktörerna tror på högre priser under 2015. Motsvarande siffra för 2013 och 2014 var 35 respektive 64 procent. Andelen svarande som tror på oförändrade priser har minskat drastiskt från över 50 procent för två år sedan till endast 15 procent i årets upplaga av Fastighetstempen. Endast en procent av de svarande tror på sjunkande fastighetspriser.

Bostäder och kontorslokaler mest attraktiva

Den goda investeringsviljan håller i sig och ökar inom samtliga områden. Kontor och bostäder anses vara de mest attraktiva investeringsobjekten medan industrilokaler bedöms som minst attraktiva. Närmare sex av tio fastighetsföretag anger också att de kommer att investera mer i befintligt bestånd.

– Den svagare kronan har också lockat internationella investerare i större utsträckning än tidigare. Det är främst detaljhandelsfastigheter som varit av intresse och med en fortsatt svag krona kommer vi förmodligen se ytterligare internationellt kapital strömma in i svenska fastigheter under 2015, säger Robert Fonovich.

Svårt att hitta investeringsobjekt

Goda tider innebär också hårdare konkurrens. Och branschen bedömer att det kommer bli ännu tuffare under de närmaste tolv månaderna.

– Andelen respondenter som tror det blir svårare att hitta lämpliga objekt är uppe i 76 procent. Jämfört med tidigare år har denna siffra pendlat mellan 25 och 50 procent. Med andra ord har det på ganska kort tid blivit väsentligt svårare att hitta attraktiva investeringsobjekt, säger Robert Fonovich.

Nyanställningar under 2015

Över hälften (54 procent) av respondenterna anger att de kommer att utöka personalstyrkan under 2015. Motsvarande siffra för föregående år låg på 41 procent. Endast 6 procent tror på neddragningar, vilket är oförändrat med föregående år.

Läs och ladda ner rapporten här:
Fastighetstempen 2015

För mer information kontakta:

Robert Fonovich, branschansvarig Real Estate PwC Sverige
Tel: 0709-29 33 64, e-post: robert.fonovich@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC
Tel: 0768-36 98 73, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier