Oplanerade vd-byten kostsamt för aktieägarna

Oplanerade vd-byten kostsamt för aktieägarna

Pressmeddelande 2015-04-14

En oplanerad succession av verkställande direktör i ett storbolag kostar aktieägarna 15 miljarder kronor mer i förlorat aktieägarvärde jämfört med ett planerat vd-byte. Det visar en färsk rapport från Strategy& Research.

Byte av verkställande direktör i stora börsnoterade bolag är ofrånkomliga och samtidigt komplicerade. En rapport från Strategy& visar att företag som tvingats genomgå ett vd-byte jämfört med bolag där vd:s avgång varit planerad och en del av bolagets successionsordning årligen förlorat cirka 950 miljarder kronor i aktieägarvärde för perioden 2011-2014. Den goda nyheten är dock att företagen numera betydligt oftare har en successionsordning på plats när bolaget ska byta vd.

Data från de tre senaste åren visar att ett vd-byte i sig, planerat eller oplanerat, minskar den relativa medianavkastningen med -3,5 procent året efter den nya vd:s tillträdande (avkastning för aktieägarna mäts i förhållande till de index som företagen handlas på).

Det framgår i den nyligen publicerade rapporten "2014 study of CEO, Governance and Success" från Strategy&. I rapporten har man tittat närmare på effekterna av ett vd-byte bland de 2 500 största publika bolagen i världen.

Byte av vd har tydlig negativ påverkan på avkastning

När ett bolag tvingas byta vd – det vill säga när det inte är en del av en planerad succession eller resultatet av att bolaget säljs, köps eller går samman med annat bolag – blir kostnaden särskilt hög. Det året ett bolag byter vd sjunker den relativa medianavkastningen med -13 procent för att nästföljande år återhämta sig något till -0,6 procent. Detta kan jämföras med siffrorna -0,5 respektive -3,5 procent för bolag där vd-byte varit planerat. Dessutom uppskattas att de storföretag som tvingats byta vd årligen förlorat 950 miljarder kronor mellan åren 2011-2014. Det är 15 miljarder kronor per företag i utebliven avkastning och väsentligt mer än vad bolagen skulle ha förlorat om det varit planerade vd-byten.

- Även om det kan vara rätt beslut att avskeda vd ska man vara medveten om att det är oerhört kostsamt. När du räknar på kostnaderna för ett vd-byte, speciellt i de fall det handlar om icke-planerade vd-byten, så inser du snabbt vikten av att få till en ordentlig successionsordning för vd i ett bolag, säger Per-Ola Karlsson, Senior Partner på Strategy&.

Om andelen tvingade vd-byten skulle sjunka till 10 procent (från i genomsnitt 19 procent mellan 2011 och 2013) skulle världens största publika bolag kunna addera ytterligare 510 miljarder kronor i aktievärde.

Utvecklingen går åt rätt håll: planerade vd-byten blir allt fler

Enligt rapporten kan man utläsa att företagen trots allt blivit väsentligt bättre på att få till en ordentlig successionsordning för vd. Andelen bolag som genomfört planerade byten av vd steg till 82 procent för perioden 2012-2014. Att jämföra med 63 procent för perioden 2000-2002.

Närmare åtta av tio bolag (78 procent) som under 2014 genomgick en planerad succession valde att tillsätta en vd från de egna leden.

- En hög nivå för internt utsedda vd:ar är bra. Vår rapport visar att externt tillsatta vd:ar väsentligt oftare tvingas bort än internt tillsatta vd:ar. För att vara mer exakt 44 procent oftare säger Per-Ola Karlsson. Om en marknad går igenom en stor förändring och kraven för att konkurrera förändras, kan det vara befogat att anställa en extern vd. Men enligt vår rapport så innehar en internt tillsatt vd sin position något längre och levererar en högre total avkastning.

Det finns fortfarande utrymme för förbättringar

Även om företag de senaste femton åren har gjort betydande framsteg med vd:s successionsplanering så finns det utrymme för förbättringar.

"För att arbeta med ett bolags successionsordning så måste styrelsen göra ärendet till en regelbundet återkommande punkt på dagordningen för styrelsemöten. Man ska arbeta för att hantera frågan innan den blir besvärlig. Hundratals miljarder kronor i framtida aktieägarvärden står på spel beroende på hur väl världens största företag kan förbättra sina rutiner för det egna bolagets successionsordning under kommande år."

Metodik

Strategy& har kartlagt världens 2 500 största publika bolag, baserat på börsvärde (från Bloomberg) den 1 januari 2014. Bland dessa bolag har vi identifierat de företag som genomfört en vd-succession och korskontrollerat data med hjälp av en mängd olika tryckta och elektroniska källor. För en lista över företag som hade förvärvats eller fusionerat under 2014 har vi nyttjat Bloomberg.

Läs mer om rapporten här:
The 2014 Study of CEOs, Governance, and Success

För mer information kontakta:

Per-Ola Karlsson, Senior Vice President Strategy&, part of the PwC network
Telefon: + 971 55 127 2424, e-post: per-ola.karlsson@strategyand.pwc.com

Fredrik Vernersson,  Senior Executive Advisor, Strategy&, part of the PwC network
Telefon: + 46 708 96 95 84, e-post: fredrik.vernersson@strategyand.pwc.com

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier