PwC prisar We Effect för bästa redovisning i den ideella sektorn

Pressmeddelande 2015-11-19

För 14:e året i rad har PwC stått värd för Ideellt Forum. I år fick We Effect ta emot utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn. De prisas bland annat för tydlig redovisning av uppnådda resultat och hur dessa kopplas till mål för att kunna utvärdera verksamheten. Juryn delade även ut ett hedersomnämnande till Sjöräddningssällskapet.

PwC har under fjorton år årligen erhållit och granskat många nominerade årsredovisningar och utsett tio finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

PwC utser We Effect till vinnare av bästa redovisning inom den ideella sektorn 2015.

- Det känns jättekul och inte något vi räknade med.  Vi har dock jobbat mycket under året med årsredovisningen och fått fram en årsredovisning som speglar hela organisationen och vårt varumärke. Det känns som att årsredovisningen andas oss. Vi har valt bilder på starka självständiga personer som tittar in i kameran och de är namngivna. Vi är stumma av glädje och stolta över det vi gjort! säger Ola Richardsson, kommunikationschef på We Effect, på bild tillsammans med Lotta Nannmark, produktionsledare.

- Jag tror inte det har gått någon förbi att omvärlden i allt större grad uppmärksammar organisationer arbetar med sin redovisning. Olika intressentgrupper kräver mer och det räcker inte med att enbart uppfylla redovisningsreglerna. Är du dessutom verksam inom ideell sektor kan kraven från omvärlden många gånger vara ännu hårdare jämfört med verksamheter inom den privata sektorn säger Marie Welin, auktoriserad revisor och ansvarig för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn.

Årets redovisning - juryns motivering

“We Effect redovisar tidigt och tydligt både ändamål och vision. Genom fin grafik beskrivs komplexa sammanhang. Läsaren får en bild av hur insatserna prioriteras och hur verksamheterna hänger ihop. Man visar hur gåvor och bidrag används och i verksamhetsberättelsen lyfts konkreta exempel ur det faktiska biståndet fram. Vikten av den egna kommunikationen synliggörs och förklaras. Samtidigt strävar man område för område efter att koppla under året uppnådda resultat till organisationens mål för att på så sätt utvärdera verksamheten under 2014.”

Hedersomnämnande

Många idéburna och ideella organisationer vilar på det engagemang, den kraft och de resurser som medlemmar och frivilliga bidrar med. Det är något som vi ibland tycks ta för givet och sällan presenterar i redovisningarna. Juryn vill därför uppmärksamma Sjöräddningssällskapet med ett hedersomnämnande.

“Juryns hedersomnämnande går till Svenska Sällskapet för Sjöräddning av Skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet) som i verksamhetsberättelsen tydligt lyfter fram de ideella insatsernas betydelse. Under rubriken "Vårt viktigaste kapital" synliggörs detta särskilt genom att man på hela fem sidor publicerar namnen på alla de frivilliga sjöräddare som var verksamma under 2014. I förvaltningsberättelsen presenteras förtjänstfullt detaljerad statistik över både gåvor och ideellt arbete som dessutom går att jämföra över tid.”

Följande organisationer gick vidare till finalen i Årets redovisning i den ideella sektorn:

  • Bräcke Diakoni
  • Sjöräddningssällskapet
  • Stiftelsen Min stora dag
  • Stockholms Stadsmission
  • Svenska Byggnadsarbetareförbundet
  • Svenska Kommunalarbetareförbundet
  • Svenska Kyrkan Göteborg
  • Svenska Röda Korset
  • Svenska Turistföreningen
  • We Effect

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier