Svensk vindkraft i motvind

Pressmeddelande 2015-12-04

PwC har analyserat den svenska vindkraftsbranschen som i dagsläget uppvisar en historiskt låg lönsamhet. Sedan 2011 har omsättningen varit nästintill oförändrad samtidigt som genomsnittligt rörelseresultat nästan halverats varje år.

De senaste årens låga elpriser har bidragit till betydande utmaningar för energibranschen som helhet och vindkraften i synnerhet.

- Vindkraftsbolagen upplever just nu svåra marknadsförhållanden men det finns ett flertal olika åtgärder som vi anser att vindkraftsbolagen bör överväga beroende på vilka utmaningar man står inför. Åtgärderna kan variera från olika sorters samarbeten för att minska drift, underhåll samt finansieringskostnader till att överväga ta in mer externt kapital eller titta på möjliga avyttringar säger Anna Elmfeldt, ansvarig för Energy, Utilities & Mining PwC Sverige.

Förändrade marknadsförutsättningar

Utbyggnadstakten inom vindkraft har varit hög under senare år men är nu avstannande.

- Utvecklingen har till stor del drivits av styrmedel, politiska beslut och tekniska framsteg som minskat investeringskostnaden per MW. Men den stora omställningen vi ser med låga elpriser har snabbt förändrat marknadsförutsättningarna för aktörer på den nordiska marknaden, säger Anna Elmfeldt.

Nyligen fattade riksdagen beslut kring utökad ambitionsnivå i elcertifikatssystemet, men det är sannolikt inte tillräckligt för att vända en finansiellt ansträngd bransch där marginalerna är låga.

Ladda ner och läs rapporten här:
Vindkraftsbarometern 2015

För mer information kontakta:

Anna Elmfeldt, ansvarig Energy, Utilities & Mining PwC Sverige
Tel: 0709-29 41 66, e-post: anna.elmfeldt@se.pwc.com

Carl-Wilhelm Levert, Director, PwC
Tel: 0709-29 31 40, e-post: carl.levert@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC Sverige
Tel: 0768-36 98 73, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier