PwC: Tio år av sjunkande skattetryck för svenska företag

Pressmeddelande 2015-12-03

De senaste tio åren har företagens totala skattetryck i Sverige sjunkit stadigt till 49 procent (ned från 54 procent år 2004). Årets upplaga av PwC:s Paying Taxes visar en liknande trend även för resten av Norden. Enda undantaget är Island som tvingades höja skatten för företagen i samband med finanskrisen. Sverige ligger kvar på en hög nivå vid en internationell och Nordisk jämförelse.

Årets upplaga av Paying Taxes är den tionde i ordningen och samproduceras med Världsbanken.

- Den sjunkande trenden är ihållande och tydlig för hela Norden. Speciellt intressanta är de inbördes ganska stora skillnaderna i Norden som inte går att bortse från. Skatteuttaget för företag i Sverige är väsentligt högre än i övriga Norden. Det höga skattetrycket kan givetvis påverka affärsklimatet i Sverige säger Kim Jokinen, Tax Reporting & Strategy leader PwC Sverige.

Sverige ligger högt internationellt sett

Vid en internationell jämförelse ligger Sverige tydligt över det globala snittet med ett skattetryck på 40,8 procent och placerar sig på en tiondeplats inom EU. Italien, Frankrike, Belgien, Österrike, Spanien är några exempel på länder som ligger högre än Sverige. Italien och Frankrike är dessutom de enda länderna inom EU där skattetrycket överstiger 60 procent.

- Förutom att det svenska skattetrycket på 49 procent fortfarande ligger högt internationellt sett så finns ytterligare detaljer där Sverige avviker. Av det totala skattetrycket för företag i Sverige utgör skatt på arbete över 70 procent, också det högt jämfört med många andra länder och en global jämförelse säger Kim Jokinen.

Globalt sett sjönk skattetrycket något jämfört med föregående år. Men bilden skiljer sig åt avsevärt beroende på geografi. I årets upplaga av Paying Taxes kan vi notera att 46 länder höjde sitt skattetryck medan 41 länder sänkte.

- Den vanligaste reformen fram till år 2010 har varit sänkt skatt på företagens vinster. Efter 2010 har den vanligaste reformen varit införande och förbättring av elektroniska skattesystem. Man har till viss del gått från traditionella skattereformer till effektiviseringar av skattesystem säger Kim Jokinen.

Minskat globalt skattetryck

I årets rapport konstaterar vi att det totala skattetrycket globalt minskat med 0,1 procentenheter sedan föregående år. Rapportens delindikatorer har det senaste decenniet sjunkit tydligt även om trenden avtagit något de senaste åren. Det totala skattetrycket har de senaste tio åren minskat globalt med 11,4 procentenheter.

Reformer fortsätter att göras i de flesta länderna men framstegen är mindre tydliga i Sydamerika där det totala skatteuttaget på 55 procent i genomsnitt är det högsta i världen.

Störst nedgång av det totala skattetrycket de senaste tio åren har vi sett i Afrika, en minskning med 22,5 procentenheter.

Ladda ned och läs rapporten här:
Paying Taxes 2016

För mer information kontakta:

Kim Jokinen, Tax Reporting & Strategy leader PwC Sverige
Tel: 0709-29 44 30, e-post: kim.jokinen@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC Sverige
Tel: 0768-36 98 73, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier