Svenska företag fortsätter att investera stort i forskning och utveckling

Pressmeddelande 2015-10-27

Svenska noterade bolag med huvudkontor i Sverige fortsätter att öka sina investeringar i forskning. Under det senaste året har man investerat cirka 12 miljarder dollar och det placerar Sverige som det femte mest forskningsintensiva landet i Europa.

För elfte året i rad presenterar Strategy&, PwC:s strategikonsulter, rapporten ”Global Innovation 1000” om forskning och utveckling. I rapporten ingår de tusen publika företag i världen som investerar mest i FoU. Bland dessa företag finns sjutton bolag med huvudkontor i Sverige och det visar sig att dessa står sig väl jämfört med internationella konkurrenter vad gäller FoU-investeringar.

–  Vi ser betydande investeringar i forskning och utveckling bland de svenska storbolagen. Tillväxttakten ökar ytterligare jämfört med förra året, säger Fredrik Vernersson, ledare för Strategy& i Sverige.

Svenska bolag på femte plats

Tillväxten för de svenska bolagens forskningsinvesteringar ökade med 6,6 procent jämfört med det globala snittet på 5,1 procent. Trots att det globala snittet förbättrats signifikant från 2014 så fortsätter de svenska storföretagen att ta öka sin andel av FoU och vilket placerar de svenska företagen på en femte plats före de italienska i Europa.

Europa topp 5 – investeringar per land (100 % = 201,5 miljarder USD)
Tyskland30 %
Frankrike18 %
Schweiz15 %
Storbritannien13 %
Sverige6 %
Källa: Strategy&, Bloomberg data, Capital IQ data

 

Sverige - verkstad i topp

De svenska verkstadsbolagen ökade sina investeringar i FoU med 10 procent och är därmed den sektor som stod för den största procentuella tillväxten. Verkstadsbolagen står nu för 20 procent av de svenska storföretagens FoU-investeringar. Fortfarande är det data- och elektroniksektorn som är den mest forskningsintensiva och står för 40 procent av de svenska FoU-investeringarna.

Europa backar som geografi att lägga sin FoU 

I årets rapport har Strategy& speciellt undersökt var bolagen lägger sin FoU – bolagen som ingår i undersökningen är till allra största del multinationella och i vilken region, Europa, Asien eller Nordamerika de lägger sin FoU har förändrats under de senaste åtta åren.

Årets rapport visar att Europa faller tillbaka till att vara den tredje största regionen för investeringar inom FoU, efter Asien och Nordamerika. Förklaringen ligger i låg inhemsk investering i kombination med att de bolag som har sin bas i Europa i allt större omfattning lägger sina forskningsinvesteringar utanför i Asien och Nordamerika.

– I dag är Asien den populäraste regionen att lägga forskning i, tätt följt av Nordamerika. För cirka tio år sedan var situationen den omvända, Europa var då den största regionen för FoU-investeringar. Den höga tillväxten av exporterade FoU-investeringar till andra länder utanför Europa, i synnerhet från Frankrike och Tyskland, är betydande faktorer i Europas tillbakagång, säger Fredrik Vernersson.

USA allt mer attraktivt för europeiska företag 

USA är fortfarande en attraktiv marknad för FoU-investeringar. Höga kostnader på arbetskraft till trots så erbjuder den amerikanska marknaden en mer flexibel och sofistikerad arbetskraft.

–  I USA hittar företag utbildad och kapabel personal, en innovativ kultur och ett mer flexibelt företagsklimat. USA är också ledande på vissa strategiska sektorer, vilket är viktigt för utländska företag när de exporterar sina FoU-investeringar. Här tänker jag främst på Silicon Valley, säger Fredrik Vernersson.

Ytterligare resultat från Global Innovation 1000 

– Investeringar i FoU bland bolagen inom Global innovation 1000 har återvänt till nivån för långsiktig genomsnittlig tillväxttakt. I årets rapport ser vi en tillväxt på 5,1 procent (680 miljarder dollar). Den genomsnittliga tillväxttakten de senaste tio åren ligger på 5,4 procent.

– De tre största sektorerna för FoU-investeringar är dator och elektronik, hälso- och sjukvård och motorindustrin.

– De tre största företagen har genom åren varit nästan detsamma –Volkswagen, Samsung, Intel. För första gången ansluter sig Apple till listan över de tjugo största forskningsinvesterarna, placerar sig på artonde plats.

Mer information och rapporten i sin helhet finns att ladda ner på strategyand.pwc.com.

För mer information kontakta:

Fredrik Vernersson, ledare för Senior Executive Advisor på Strategy& i Sverige
Tel: 0708-969584, e-post: fredrik.vernersson@strategyand.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC Sverige
Tel: 0768-36 98 73, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier