PwC i Davos: Företagsledare mer pessimistiska kring global tillväxt och upplever ökade risker

2016-01-19

Pressmeddelande 2016-01-19

För nittonde året i rad har PwC frågat företagsledare världen över om deras syn på ekonomin, det egna företagets möjligheter och utmaningar samt ytterligare strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet. Drygt en månad in på det nya året har en del av de farhågor som lyfts fram i årets rapport realiserats bland annat genom ökad oro för kinesisk ekonomi och den globala tillväxten. Det är några av orsakerna till att andelen pessimistiska företagsledare ökat samtidigt som optimisterna blivit färre i årets rapport.

PwC:s företagsledarundersökning ”CEO Survey” offentliggörs i dag under World Economic Forum i Davos.

- Precis som i förra årets mätning fortsätter trenden med en ökande andel pessimistiska företagsledare och närmare en fjärdedel av de tillfrågade tror nu att den globala tillväxten kommer att försämras de närmaste tolv månaderna. Det här gäller dessvärre även bland svenska bolag där pessimisterna blivit fler på bekostnad av de som tidigare såg en oförändrad ekonomisk tillväxt, säger Peter Nyllinge, vd PwC Sverige.

Tron på det egna företagets utsikter sjunker och riskerna ökar

Bland företagsledare för både svenska och utländska bolag är cirka 35 procent ”mycket säkra” på det egna företagets tillväxtmöjligheter det kommande året. Det är en tydlig försämring jämfört med föregående år.

- På kort sikt pekar företagsledare globalt på risker för överreglering, geopolitisk osäkerhet, tillgång till nyckelkompetens och cyber security-hot. Svenska företagsledare oroar sig också för den europeiska skuldkrisen och ett ökat skattetryck. Allt sammantaget bidrar starkt till ett mindre gynnsamt näringslivsklimat, säger Peter Nyllinge.

Företagsledare för svenska bolag anger Tyskland, (56 procent) USA (39 procent) och Kina (25 procent) som de enskilt viktigaste marknaderna angående det egna företagets tillväxtutsikter de kommande 12 månaderna. Även utländska företagsledare anger dessa ”safe havens” som de viktigaste marknaderna. På tio-i-topp-listan bland företagsledare globalt är Mexiko och Förenade Arabemiraten nya, medan Australien och Indonesien fallit ur.

Undersökningen visar också bland annat på företags behov av att ställa om för att utnyttja ny teknik och att hantera ökade krav och förtroendefrågor från dess olika intressentgrupper genom ökat fokus och kommunikation kring syfte, värderingar och kultur.

Nyckeltal i urval

  • På global nivå har andelen optimistiska företagsledare som tror på en förbättrad global tillväxt sjunkit till 27 procent, jämfört med förra årets mätning och det är en tydlig försämring med tio procentenheter. Samtidigt har andelen pessimister som tror på en försämrad global tillväxt ökat med sex procentenheter till 23 procent.
  • Bland svenska företagsledare är andelen optimister kvar på samma nivå som föregående år (33 procent). Däremot har de som tror på en oförändrad global ekonomisk tillväxt tydligt backat med tio procentenheter till 47 procent. Detta har resulterat i att pessimisterna som tror på en försämrad global ekonomisk tillväxt ökat i samma utsträckning, med tio procentenheter, till 19 procent som tror på en försämrad global tillväxt.
  • Både bland svenska och internationella företagsledare har tilltron för det egna företagets vinsttillväxt minskat. Bland svenska företagsledare ser vi en tydlig försämring med närmare tio procentenheter då 36 procent anger att man är “mycket säker” på det egna företagets vinsttillväxt (att jämföra med 45 procent från föregående år). Företagsledare för svenska bolag ligger på samma nivå som sina internationella motparter.
  • De två främsta anledningarna till oro bland världens företagsledare är risken för överregleringar samt geopolitisk ovisshet, 79 respektive 74 procent av företagsledarna anger detta som främsta anledningen till oro. Företagsledare på svenska bolag anger den geopolitiska ovissheten som den främsta anledningen till oro följt av skuldkrisen i Europa, risken för överregleringar och ökad skattebörda.
  • En ökad oro för kinesisk ekonomi och den överraskande devalveringen av den kinesiska valutan förklarar varför 73 procent av företagsledarna pekar ut valutafluktuationer som anledning till oro under 2016.
  • Det är med viss svårighet som företagsledare pekar ut USA, Kina, Storbritannien och Tyskland som de marknaderna med bäst tillväxtutsikter.

Om undersökningen

PwC:s undersökning CEO Survey genomförs årligen och årets upplaga är den nittonde i ordningen. Resultaten baseras på 1 409 enkätsvar och personliga intervjuer med företagsledare i över 80 länder. Undersökningen ägde rum under fjärde kvartalet 2015.

För mer information kontakta:

Peter Nyllinge, vd PwC Sverige
Tel: 0709-29 30 60, e-post: peter.nyllinge@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC
Tel: 0768-36 98 73 85, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier