PwC överklagar Revisorsnämndens varning

2016-03-09

Pressmeddelande 2016-03-09

Revisorsnämnden beslutade 25 februari 2016 att varna Anna-Clara af Ekenstam och Anders Lundin vid PwC för deras deltagande vid seminarier arrangerade av SCA med jaktinslag. Anna-Clara och Anders kommer att överklaga varningen. Beslutet att överklaga är taget på juridiska grunder efter samråd med externa och interna experter. Samtidigt vill PwC återigen framhålla att vi tagit intryck av debatten och att PwC:s revisorer inte ska delta i motsvarande aktiviteter i framtiden.

Anna-Clara af Ekenstam väljer att lämna huvudansvaret för sina större revisionsuppdrag under överklagandeprocessen. Anders Lundin kommer som planerat att gå i pension till sommaren. PwC kommer att utse nya huvudansvariga revisorer för de berörda uppdragen.

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier