PwC tecknar ramavtal med Kammarkollegiet – Managementtjänster verksamhets- och organisationsutveckling

2016-08-12

Pressmeddelande 2016-08-12

Kammarkollegiet har 1 augusti 2016 tecknat ramavtal med PwC som omfattar managementtjänster avseende verksamhets- och organisationsutveckling i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och därmed höja kvalitén på offentlig förvaltning. Alla myndigheter under regeringen och under riksdagen (cirka 240 stycken) samt några stiftelser och statliga bolag är berättigade att avropa konsulttjänster inom ramavtalet. 

Ramavtalsområdet avser tjänster som stöder genomförande av förändringar i verksamheten i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och genom detta höja kvalitén. Tjänster som omfattas är översyn av verksamheter, organisation och ekonomi, analys av resultat, uppföljning och utvärdering.

Uppdragen kan bl.a. omfatta framtagning av underlag inför förändringar samt målsättningar, strategier, processkartläggningar, styrmodeller, verksamhetsplanering, förändringsledning, uppföljning, kravställning inför eventuellt följande behov av upphandling; ändrade processer och organisation m.m.

Ett centralt inslag i tjänsterna är medverkan för att få till stånd förbättringar avseende styrning, strukturer, arbetssätt, metoder och att kunna påvisa nytta efter genomfört uppdrag.

– Ramavtalet har omfattats av en gedigen upphandlingsprocess där vi lämnade in vårt anbud redan för två år sedan. Det här är ett kvitto på att PwC har ett attraktivt och konkurrenskraftigt erbjudande inom managementtjänster och med detta ramavtal öppnas nya möjligheter för oss att aktivt erbjuda våra tjänster till kunder inom svensk statsförvaltning, säger Anders Christensson branschansvarig för statlig sektor på PwC i Sverige.

Avtalet har en inbyggd flexibilitet där kunden har möjlighet att i stor utsträckning få en skräddarsydd leverans. Ett uppdrag kan avse hela utvecklingskedjan eller enstaka behov hos den verksamhet som avropar tjänster. 

Förnyad konkurrensutsättning gäller som avropsform. Det innebär att avropande verksamhet ska kontakta samtliga leverantörer inom aktuellt tjänsteområde.

Avtalsperioden sträcker sig fram till 31 januari 2018 med förlängningsoption till 31 juli 2020.

Mer information om avtalet finns på www.avropa.se

För mer information om PwC vänligen kontakta:

Anders Christensson, branschansvarig för statlig sektor, PwC Sverige
Tel: 0709-29 38 39
e-post: anders.christensson@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC Sverige
Tel: 0768-36 98 73
e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier