Global economic crime survey 2014

2014-02-18

För sjunde gången har PwC genomfört en omfattande global enkät kring ekonomiska oegentligheter. Andelen svenska respondenter som uppger att de har drabbats av ekonomiska oegentligheter närmar sig nu globala nivåer.
 

Närmare en tredjedel av de svenska respondenterna som har medverkat i undersökningen uppger att de blivit drabbade någon gång under de senaste 24 månaderna.
 

De tre vanligaste formerna av ekonomisk oegentligheter enligt de svenska respondenterna är:
 

  • Förskingring och trolöshetsbrott
  • Mutor och korruption
  • IT-relaterad brottslighet
     

– Mer finns att göra vad gäller det förebyggande arbetet med att minska riskerna för oegentligheter vilket också framgår av undersökningen, berättar Magnus Lindahl, PwC Forensic Services.
 

Läs den globala rapporten:
Global economic crime survey 2014

Om undersökningen:

Undersökningen "Global economic crime survey" som genomförs vartannat år och baseras på svar från 5 128 respondenter i form av ledande befattningshavare i 99 länder. I den svenska delen av undersökningen har 91 företag ingått. På nordisk basis omfattar den globala enkäten 335 respondenter. Den globala rapporten finns att ladda ned från www.pwc.com/crimesurvey

För mer information om våra tjänster besök Forensic Services

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services

Tel 0709-29 36 07

Magnus Lindahl

Director Forensic

Tel 0709-29 30 25

Följ oss i sociala medier