Global economic crime survey 2016

2016-03-15

Ekonomiska oegentligheter

Nästan tre av tio av de svenska respondenterna har utsatts för ekonomisk brottslighet under de senaste två åren, visar årets "Global economic crime survey". 

Andelen har varit konstant under de senaste åren vi har genomfört "Global economic crime survey". 

Vi kan också konstatera att fler organisationer har enligt den senaste undersökningen gjort riskanalyser avseende ekonomisk brottslighet. Vår uppfattning är fortfarande att upprättande av riskbaserade kontrollsystem och arbete med etiska riktlinjer minskar risken för att drabbas.

Vi på PwC kan hjälpa er att förbereda er på de hot och utmaningar som väntar. Ju mer förberedda vi är på ekonomiska oegentligheter desto större är möjligheterna att minimera konsekvenserna.

Följ oss i sociala medier