Riskpremiestudien 2013

2013-04-26

Årets studie visar en historiskt hög marknadsriskpremie

För 16:e året presenterar vi PwC:s riskpremiestudie som sammanfattar utfallet av 2013 års undersökning av marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden. Undersökningen baseras på svar från aktörer som arbetar med aktieförvaltning, transaktionsrådgivning samt investeringar och värdering av svenska aktier. PwC:s enhet Corporate Finance har genomfört denna typ av undersökning sedan 1998.

Kontakta oss

Jon Walberg

Jon Walberg

Partner

Tel 0709-29 32 11

Följ oss i sociala medier