Riskpremiestudien 2014

2014-04-15

Marknadsriskpremien på fortsatt hög nivå

För 17:e året presenterar vi PwC:s riskpremiestudie som sammanfattar utfallet av 2014 års undersökning av marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden. Undersökningen baseras på svar från aktörer som arbetar med aktieförvaltning, transaktionsrådgivning samt investeringar och värdering av svenska aktier. PwC:s enhet Corporate Finance har genomfört denna typ av undersökning sedan 1998.

Kontakta oss

Jon Walberg

Jon Walberg

Partner

Tel 0709-29 32 11

Följ oss i sociala medier