Riskpremiestudien 2015

2015-04-16

Rekordhög marknadsriskpremie

För 18:e året presenteras PwC:s riskpremiestudie som sammanfattar utfallet av 2015 års undersökning av marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden. Undersökningen baseras på svar från aktörer som arbetar med aktieförvaltning, transaktionsrådgivning samt investeringar och värdering av svenska aktier. PwC:s enhet Corporate Finance har genomfört undersökningen sedan 1998.
 

Årets studie visar att marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden har ökat jämfört med föregående år. Svaren ger en marknadsriskpremie på den svenska aktiemarknaden om 6,8 procent, vilket innebär en ökning om 1,2 procentenheter jämfört med föregående års studie. Marknadsriskpremien ligger således på den högsta nivå som har uppmätts sedan undersökningen först genomfördes 1998.

Det totala avkastningskravet på placeringar i stora noterade bolag har för tredje året i rad sjunkit, från 7,7 procent föregående år till 7,4 procent i årets studie vilket innebär att marknadsriskpremiens ökning om 1,2 procentenheter delvis har en motvikt i en minskad riskfri ränta.

Kontakta oss

Jon Walberg

Jon Walberg

Partner

Tel 0709-29 32 11

Följ oss i sociala medier