Riskpremiestudien 2016

2016-03-25

Marknadsriskpremien på fortsatt hög nivå

Årets studie visar att marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden har minskat jämfört med föregående år. Svaren implicerar en marknadsriskpremie på den svenska aktiemarknaden om 6,5 procent, vilket innebär en minskning om 0,3 procentenheter jämfört med föregående års studie. Marknadsriskpremien ligger dock fortfarande på en av de högsta nivåerna som har uppmätts sedan undersökningen först genomfördes 1998.
 

För 19:e året presenteras PwC:s riskpremiestudie som sammanfattar utfallet av 2016 års undersökning av marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden. Undersökningen baseras på svar från aktörer som arbetar med aktieförvaltning, transaktionsrådgivning samt investeringar och värdering av svenska aktier. PwC:s enhet Corporate Finance har genomfört undersökningen sedan 1998.

Kontakta oss

Jon Walberg

Jon Walberg

Partner

Tel 0709-29 32 11

Följ oss i sociala medier