Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Riskpremiestudien 2017: Marknadspremien oförändrad

2017-04-25

Riskpremiestudien 2017: Marknadsriskpremien oförändrad | PwC

Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden är oförändrad jämfört med föregående år, visar "Riskpremiestudien 2017".
 

Svaren implicerar en marknadsriskpremie på den svenska aktiemarknaden om 6,5 procent. Marknadsriskpremien ligger således fortfarande på en av de högsta nivåerna som har uppmätts sedan undersökningen först genomfördes 1998.
 

För 19:e året presenteras PwC:s riskpremiestudie som sammanfattar utfallet av 2017 års undersökning av marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden.
 

Undersökningen baseras på svar från aktörer som arbetar med aktieförvaltning, transaktionsrådgivning samt investeringar och värdering av svenska aktier. PwC:s enhet Corporate Finance har genomfört undersökningen sedan 1998.

Kontakta oss

Jon Walberg

Jon Walberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 11

Följ oss i sociala medier