State of compliance survey 2015

2015-09-10

Hur mår compliancefunktionerna hos företagen år 2015?

Välkommen att ta del av vår studie "2015 State of Compliance" som publiceras för femte året i rad. Studien är utformad för att ge dig som arbetar med compliancefrågor och har ansvar för regelefterlevnad insikter om hur företagen hanterar compliancefrågor idag, hur compliancearbetet kan utvecklas för att bli värdeskapande och hur effektivisering och kvalitetshöjning kan ske i framtiden.
 

Vi har fokuserat på några viktiga trender när vi analyserat svaren - de största utmaningarna för de som arbetar med compliance, hur complianceansvariga kan utvidga sina roller för att bli meningsfulla partners till affärsverksamheterna och hur compliancearbetet aktivt kan bidra till företagens strategiska utveckling. Studien omfattar svar från 1 102 respondenter fördelat över 23 olika branscher fokuserat kring större företag. Vi hoppas att studien ger värdefulla insikter och att detta kan bidra till hur företagen kan vidareutveckla compliancearbetet.
 

Några viktiga observationer som framkommit i studien:
 

  • 78 procent av företagsledare för storföretag världen över har uppgett att ökade och mer komplexa regleringar är det största hindret för företagens tillväxt samtidigt som endast 35% av de med ansvar för compliance i företagen i någon utsträckning deltagit i den strategiska planeringen.
  • Företagens bild av förväntade compliancerisker de närmaste fem åren visar att integritets- och dataskyddsfrågor, branschspecifika regleringar, kontrollen över affärspartners och korruption är de riskområden som rankas som de största hoten.
     

Vi frågar Ulf Sandlund på Forensic Services varför kvalitet och effektivitet i compliancearbetet är så viktigt för företagen:

– Många företag brottas med att hitta vettiga och kostnadseffektiva sätt att styra och kontrollera förtroenderisker och nya hårdare regleringar samtidigt som verksamheterna förändras ständigt, och konsekvenserna kan snabbt bli brutala om man prioriterar fel eller om en osund riskaptit tar över, säger Ulf som tillägger att utmaningarna är betydande för företagen om man ska hamna rätt i utvecklingen av compliancearbetet.
 

– Om man är tillräckligt smart i sin approach kan ett bra complianceprogram bli vågdelaren som ger företaget kritiskt försprång framför konkurrenterna. Då kan man gå in i komplexa affärer, nya marknader och viktiga tillväxtbeslut med solitt inbäddade riskkontroller och det gör stor skillnad. Det här framkommer också tydligt i studien fortsätter Ulf.
 

Behöver man oroa sig för hur compliancearbetet fungerar exempelvis om man sitter i en styrelse för ett större multinationellt företag? -Det gäller alltid att vara aktiv, utmana, ifrågasätta och driva på så att utveckling och stresstester görs. Är man för vag eller rent av låter bli visar de flesta företagsskandaler i modern tid att det är få som kommer att förlåta en om något går snett, avrundar Ulf.
 

Läs mer om studien här:
www.pwc.com/us/stateofcompliance

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 07

Följ oss i sociala medier