Flera svenska företag drabbade i omfattande cyberspionage-attack

2017-04-05


En oerhört omfattande cyberspionage-attack har nyligen avslöjats av bland annat PwC. Attacken har primärt riktats mot bolag som hanterar it-infrastruktur åt företag, myndigheter och organisationer. Sverige är ett av de länder som är drabbat. 

PwC:s experter inom Cyber Security i UK och Sverige har i nära samarbete med bland annat BAE Systems och brittiska National Cyber ​​Security Center (NCSC) avslöjat denna globala cyberkampanj, kallad Operation Cloud Hopper.

Attacken har riktats mot bolag som hanterar it-infrastruktur åt företag, myndigheter och organisationer. Förutom Sverige är det fler länder som ska ha drabbats, bland annat Norge, Finland, Storbritannien och Frankrike.

Denna attack är mycket allvarlig eftersom tillvägagångssättet medger access till väldigt stora datamängder.

PwC samarbetar även med den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB har i samband med detta även informerat regeringen inklusive inrikesminister Anders Ygeman.

PwC har arbetat aktivt med Operation Cloud Hopper sedan sent 2016 och konstaterar att tillvägagångssättet och omfattningen är ovanligt komplext.

Omfattningen av den information som exfiltrerats är i nuläget okänd, men det rör sig troligen om stora mängder data och framförallt tycks man ha angripit mål i USA, Taiwan och Japan, men även andra länder berörs. I Europa pekas Sverige, Norge och Finland ut, tillsammans med Storbritannien, Frankrike och  Schweiz.

Några av de samhällssektorer som särskilt pekas ut som målobjekt är offentlig verksamhet, IT, kommunikation, sjukvård, energi och forskning. Hur många svenska myndigheter och organisationer som varit utsatta är inte känt, inte heller i vilken omfattning de drabbats.

Kontakta oss

Johan Wiktorin

Director Intelligence Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0728-80 90 08

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Följ oss i sociala medier