”Game-changers” för framtiden – företagens utmaningar i södra Sverige

2015-09-10

Cybersecurity och beredskap för oväntade händelser - några av de största riskområdena enligt företagare i södra Sverige

PwC har frågat 200 vd:ar och ledande befattningshavare från södra Sverige om det egna företagets största utmaningar de närmaste två åren. De tre tydligaste utmaningarna enligt rapporten är 1) den egna företagskulturen, 2) beredskap för oväntade händelser och 3) cybersecurity.

Syftet har varit att identifiera de största utmaningarna som företagen står inför. Vi har ställt frågor kring vilka utmaningar man ser och vad dessa består av.

En tydlig majoritet av respondenterna, 63 procent, anger den egna företagskulturen som den enskilt största utmaningen. Över hälften, 53 procent, av företagen i undersökningen anser att beredskapen för oväntade händelser är en stor eller mycket stor utmaning för den egna verksamheten och 50 procent av respondenterna ser lika stora utmaningar inom Cybersecurity.

- Vi har sett att en övervägande andel av deltagarna i intervjuerna upplever att utmaningarna till största del ligger inom dessa områden. Andra områden som man nämner, är konkurrens, marknadsmässiga förhållanden, lagar och regelverk men även konjunkturutveckling, säger Mats Malmberg, risk management specialist PwC Malmö.

Dagens styrelser och företagsledningar möter en överväldigande mängd utmaningar. Världen förändras snabbt och detta för med sig en mångfacetterad natur av risker. I den moderna organisationen finns risker överallt, men vad som ofta glöms bort är att tillsammans med hot, finns det också möjligheter.

PwC:s rapport behandlar de största utmaningarna och vad relaterade frågor kan innebära för företagen i regionen. God läsning och kontakta oss gärna för vidare information och diskussioner.

Kontakta oss

Mats Malmberg

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 66

Följ oss i sociala medier