PwC har rankats som “Vanguard Leader” av ALM Intelligence

2017-02-06

PwC har rankats som “Vanguard Leader” av ALM Intelligence


Många företagsledare tror att det är bara en tidsfråga innan deras organisationer befinner sig i en krissituation, särskilt som frekvensen av incidenter, avbrott och angrepp ökar. Då gäller det att bemöta, motstå och hantera krisen som uppstår, men även att komma ut starkare på andra sidan.

Organisationer verkar i en allt mer komplex tillvaro där globalisering, längre leveranskedjor, automatisering och press på kostnadseffektiviseringar tillsammans med ett intensivt fokus från sociala medier, myndigheter, aktieägare och offentliga intressegrupper, ständigt ökar sårbarheten och exponeringen för förtroenderisker och briserande kriser. Dessa trender underblåser behovet av att ta en mer formell och aktiv hållning i förberedelserna inför kriser och hanteringen av potentiell förtroende- och varumärkespåverkan.

Detta skriver ALM Intelligence i sin nyligen publicerade rapport "Reputation Risk & Crisis Management" där man analyserar ett antal konsultbolags förmåga att möta marknadens behov på området. I rapporten utreder ALM även hur företag och organisationer anlitar konsultbolag för att hjälpa dem att förbereda sig för, agera på och hantera kriser, och strategiskt arbeta med att hantera förtroenderisker.

ALM ger oss högsta poäng bland samtliga utvärderade konsultbolag och identifierar oss som "bäst i klassen" för programutveckling och implementering samt för övergripande ramverk och styrning. ALM menar att "PwC sticker ut genom att använda ett heltäckande program för att integrera ryktes- och varumärkesstrategiska frågor och riskhantering på alla nivåer i en organisation - från verkställande och strategisk nivå till operativ och daglig verksamhet."

Sam Wallentin, ansvarig för kris- och kontinuitetshantering inom Cyber Security på PwC Sverige kommenterar utmärkelsen och säger att ”det är mycket glädjande att utses till ledare i toppskiktet globalt. Det bevisar att vi tillsammans med vårt globala nätverk står för kvalitet och den yttersta spjutspetsen vad gäller innovation och utveckling på krishanteringsområdet. Detta ger oss också fortsatt bränsle på resan att utveckla den svenska verksamheten ytterligare, vilket redan påbörjades i och med uppköpet av informationssäkerhets- och krishanteringsbolaget Ekelöw under våren 2016. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att bemöta, motstå och hantera kriser, men även komma ut starkare på andra sidan. Det gör vi genom att sammanföra företagets samlade kunskaper och erfarenheter inom krishantering, risk, styrning och ledning. Allt för att stödja våra kunder i alla olika branscher i deras långsiktiga krishanteringsarbete. Det inkluderar allt från planerings- och beredskapsverksamhet, övning, stabsmetodik, styrnings- och ledningsstruktur, analys och underrättelse och mycket annat som behövs för att hantera och navigera effektivt genom kriser.”

ALM sammanfattar bedömningen med att skriva att "PwC utmärker sig genom sin förmåga att införa styrningsstrukturer som inte bara definierar tydliga roller och ansvar, men också tillhandahålla en gemensam och konsekvent risktaxonomi inom hela organisationer. PwC hjälper även organisationer med att samla rapporteringen, förbättra kontrollerna, övervakningen och transparensen samt att införa lämpliga nyckelriskindikatorer för att proaktivt kunna identifiera och anpassa sig till nya hot och möjligheter."

Det är mycket glädjande att utses till ledare i toppskiktet globalt. Det bevisar att vi tillsammans med vårt globala nätverk står för kvalitet och den yttersta spjutspetsen vad gäller innovation och utveckling på krishanteringsområdet.

Sam Wallentin, ansvarig för kris- och kontinuitetshantering inom Cyber Security på PwC Sverige

Kontakta oss

Sam Wallentin

Ansvarig FS Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0727-33 16 64

Följ oss i sociala medier