Så tacklar du utmaningarna inom cybersäkerhet 2017

2017-02-23


Vi har sammanställt några av de mest kritiska utmaningarna inom cybersäkerhet idag. Ta del av dessa och förslag på hur de kan hanteras i Cyber Challenges 2017.

Vikten av cybersäkerhet har ökat dramatiskt de senaste åren. Det är inte längre en angelägenhet enbart för tekniker, utan i slutändan något som berör alla. Samtidigt blir riskerna och hoten inom cyber allt mer utmanande för ledare på olika nivåer – chefer så väl som nationella och internationella aktörer. Detta i takt med att kraven på cybersäkerhet ökar.

Cyber Challenges 2017 lyfter fram två av de kanske mest kritiska utmaningarna och flera förslag på hur de kan hanteras. Är din verksamhet redo att hantera en cyberattack?
 

Ladda ner Cyber Challenges 2017 för att:
  • Förstå hur en ökad medvetenhet om risker och hot kan förstärka din organisations cybersäkerhet.
  • Få konkreta tips på hur du kan skapa en större motståndskraft och bättre skydda din verksamhet genom proaktivitet i säkerhetsarbetet.
  • Se hur säkerhetsövningar främjar att riktlinjer om cybersäkerhet efterföljs.

Kontakta oss

Martin Allen

Director, PwC Sverige

Tel 0725-84 93 80

Följ oss i sociala medier