Stärk din säkerhet med externt samarbete

2016-09-22

Cyberincidenter har blivit en del av vår vardag. Konsekvenserna blir mer och mer allvarliga för företag och organisationer. Ibland kan det leda till påföljder och kostnader som mäts i miljarder. 

PwC:s Global State of Information Security Survey 2016 visar att cyberincidenter ökade med 38 procent jämfört med året innan. Incidenterna blir mer och mer omfattande och lämnar efter sig skador som påverkar verksamheten operativt, varumärkesmässigt och ekonomiskt. 

En tydlig trend i undersökningen är att rollen som säkerhetsansvarig därför har blivit allt viktigare och fått en mer självklar plats i ledningar och styrelser. 54 procent av respondenterna har svarat att de har en Chief Information Security Officer (CISO). Dagens CISO är en business manager som inte bara ska ha rätt säkerhetskompetens utan också ha koll på riskhantering, bolagsstyrning och övergripande affärsmål.

Men säkerhet är ett komplext område och har man dessutom höga säkerhetskrav krävs omfattande kunskap för att täcka hela området. 

Undersökningen visar att organisationer som samarbetar med externa partners för att vässa sin säkerhetskompetens har ökat stadigt under de senaste åren. Idag svarar 65 procent att de samarbetar externt för att förbättra sin cybersäkerhet. 

Att ta in extern hjälp innebär inte bara expertis från en konsult utan även att du får tillgång till metodstöd, mallar och strukturer som är en viktig del i säkerhetsarbetet. Genom att hyra en säkerhetsavdelning kan du få den kompetens du behöver för stunden och på så sätt också få en mer kostnadseffektiv lösning.
 

De frågor du som säkerhetsansvarig kan ställa dig är:

  • Har du kunskapen och kan hålla i dessa frågor?
  • Kan du bygga en organisation som har koll på detta?
  • Är detta din kärnverksamhet?

Är ditt svar nej på någon av dessa frågor kan ett externt säkerhetssamarbete vara något för dig.
 

Läs mer i Global State of Information Security Survey 2016 och få en insikt i hur andra hanterar dagens cyberutmaningar. Du kan ladda ner hela rapporten eller välja att få en summering från kollegor i just din bransch eller sektor.
 

Vill du ha tips kring hur just din verksamhet kan få bättre koll på era cyberhot och risker genom att hyra en säkerhetsavdelning? Kontakta mig så berättar jag gärna mer.

Kontakta oss

Per-Arne Molin

Partner, PwC Sverige

Tel 0761-00 77 76

Följ oss i sociala medier