19th Annual Global CEO Survey – Retail & Consumer

2016-03-23

Inom detaljhandels- och konsumentvaruföretag verkar ledarna i en miljö som förändras i allt snabbare takt. Förändringarna påverkar intressenterna inom hela värdekedjan med ökande förväntningar, förändringar inom teknik och ökad transparens.

Dessa möjligheter och utmaningar kommer att kvarstå över överskådlig framtid och för att möta utmaningar – skapa förtroende och säkerställa långsiktig framgång – fokuserar företagsledarna på tre förmågor:

  • Fokus på kundernas behov samtidigt som de blickar inåt på sin egen roll och vad de står för, för att kunna skapa en mer fördelaktig bild av hur deras verksamhet agerar i samhället.
  • Fokus att ta till vara möjligheter kring förändringar inom teknikutveckling, innovationer och talanger för att förverkliga strategier och möta förväntningar.
  • Fokus på att utveckla bättre sätt att följa upp och kommunicera framgång.

Nya modeller för nya utmaningar

Digitaliseringen har varit det största enskilda förändringsdrivaren inom detaljhandeln. Numera säljer små nischade företag direkt till kunder över hela världen medan en stora kedjor har fått kämpa för att hantera sin multikanalnärvaro i förhållande till sin butiksförsäljning

Kunderna har satt ribban högt för detaljhandeln genom att kräva enkel tillgång dygnet runt och skickligt använda internet för att söka information, jämföra och köpa.

De fysiska butikernas funktion håller också på att förändras och inom vissa segment sker en polarisering mellan lokala närbutiker och stora upplevelsegallerior, där olika event och underhållningen blir lika viktig som shoppingen.

Fler resultat från rapporten

  • 77 procent av företagsledarna i detaljhandeln och 73 procent av konsumentvaruföretagens företagsledare säger sig vara oroliga för konsekvenserna av ändrade konsumtionsmönster och beteende.
  • 45 procent av företagsledarna i detaljhandeln och 40 procent av konsumentvaruföretagens företagsledare är övertygade om att deras omsättning kommer att öka under de närmaste tolv månaderna.
  • Färre detaljhandelsledare (57 procent) ser fler hot mot företagets tillväxt i dag än för tre år sedan.
  • Företagsledare inom detaljhandels- och konsumentvaruföretagen är oroliga för höga eller volatila råvarupriser – 71 procent av konsumentvaruföretagens och 64 procent av detaljhandelsföretagens ledare är mycket bekymrade över detta.

Kontakta oss

Peter Malmgren

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0723-53 00 20

Följ oss i sociala medier