Fighting a growing threat: Retail and consumer goods sector analysis of PwC’s 2014 Global Economic Crime Survey

2014-08-25

Detaljhandeln och konsumentvaruföretagen upplever högre nivåer av ekonomisk brottslighet. Nästan hälften av de tillfrågade säger att deras företag har upplevt detta under de senaste två åren. Den överlägset vanligaste rapporterade typen av ekonomisk brottslighet inom sektorn är förskingring, medan andra vanliga typer av bedrägerier innefattar mutor och korruption, bokföringsbrott och cyberbrott.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier