PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in retail

2014-10-06

Detaljhandelns chefer säger att de skulle använda data och analyser mer inför stora beslut om datunderlaget hade bättre kvalitet och var mer fullständigt (44 procent). Men trots alla utmaningar har 66 procent redan ändrat sina organisationers syn på beslutsfattandet utifrån data och analyser och ytterligare 32 procent planerar att göra det.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier