Financial Effectiveness Benchmark Report 2017: Så arbetar de mest framgångsrika ekonomiavdelningarna

2017-11-21

manshander håller ipad


"Finance Effectiveness Benchmark Report 2017" sammanfattar data från fler än 600 projekt runtom i världen samt intervjuer med  framgångsrika ekonomichefer och företagsledare om deras syn på ekonomifunktionen.
 

Stort fokus har legat på möjliggörande teknik och effektiva förändringsresor, men också på kultur och affärspartnerskap – hur ekonomifunktionen på ett framgångsrikt sätt kan bidra till att utveckla affären.

I rapporten dras slutsatsen att de främsta ekonomifunktionerna arbetar till 36 procent lägre kostnader än medianbolaget. De förbättras kontinuerligt genom att investera i aktiviteter som skapar insikt, samtidigt som de minskar tiden de lägger på transaktionsprocesser.

Vi ser dock att många bolag har svårt att fullt utnyttja nya framväxande teknologier, vilka förändrar arbetssätt och krav på kompetens. En lyckad transformation till nya arbetssätt kan å andra sidan få stor effekt.
 

Nyckelbudskap från studien

Effektivitet: Det finns ett omfattande resursslöseri inom de transaktionsrelaterade processerna. Betydande besparingar skulle kunna uppnås genom ny teknik och nya arbetssätt.

Teknik: Mer behöver göras inom detta område. Teknik ses som en möjliggörare för ökad effektivitet och processkvalitet, men adoptionen går långsammare än väntat.

Affärspartnerskap: Affärsstödjande roller lägger endast hälften av sin tid på värdeskapande aktiviteter – utmaningen är att se till att deras tid är inriktad på rätt saker.

Kommersiell insikt: Endast 24 procent  av ekonomifunktionens tid läggs på att skapa affärskritiska insikter.
 

Är du intresserad av att veta hur din ekonomifunktion står sig mot konkurrensen? Bläddra igenom rapporten och jämför på egen hand.

Vi hörs gärna närmare för att diskutera dessa ämnen i detalj, samt hur vi kan hjälpa er att optimera ekonomifunktionen och öka dess bidrag till affären.

Kontakta oss

Martin Lindqvist

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 57

Följ oss i sociala medier