19th Annual Global CEO Survey: Power and utilities

2016-02-22

Affärsmiljön i branschen undergår radikala förändringar och håller på att omformas av starka krafter, framför allt klimatförändringar och tekniska framsteg.

Regleringar och förändrade kundförväntningar har en dramatisk inverkan på affärsstrategierna, samtidigt som den nya tekniken påverkar allt från nät till alternativa energikällor till konsumentkontakter. Omställningen på energiområdet pågår för fullt, och energibolagen måste följa upp riskerna noggrant och informera om deras omfattande konsekvenser för enskilda personer, samhällen och till och med hela ekonomier.

Oron ökar för en rad faktorer, från överreglering och geopolitisk osäkerhet till tillgången på nyckelkompetens. Branschens företagsledare har likartade problem som i andra industrier, men dessa förstärks av de genomgripande förändringar som sektorn går igenom. I och med att energimarknaden blir allt mer digital, decentraliserad och påverkad av omvälvande teknik blir det svårare att garantera tillväxt. Detta medför mycket reella risker, men det finns också reella möjligheter att lägga om verksamheten. Företagsledarnas svar på frågan hur marknaden har förändrats under de senaste tre åren är en återspegling av dessa fakta: 68 procent säger att hoten är fler, men 62 procent ser fler möjligheter.

Företagsledarna är mer optimistiskt inställda till den globala ekonomin än deras kolleger i andra sektorer. Andelen som förväntar sig en uppgång är 39 procent, mot bara 27 procenttotalt sett. Detta betyder emellertid inte att framtidstron är högre: det är bara en fjärdedel av företagsledarna inom energibranschen (28 procent) som uppger att de är övertygade om att deras omsättning kommer att öka under de närmaste tolv månaderna, jämfört med 35 procent av alla ledarna. Och även om 41 procent tror på tillväxt på tre års sikt är detta en mindre andel än genomsnittet över alla branscher (49 procent).

Nya tider kräver teknik, innovationer och kompetens

Tekniken håller på att förändra branschen radikalt. Energibolagen och de allmännyttiga företagen måste hänga med i utvecklingen av allt från teknik för energilagring till intelligenta nät. 59 procent av företagsledarna säger att de håller på att förändra sin teknikanvändning i betydande omfattning, för att bättre kunna analysera och leva upp till intressenternas högre förväntningar (jämfört med 51 procent av alla svarspersonerna). I vissa fall kan detta till och med innebära införande av nya affärsmodeller.

Om undersökningen

69 företagsledare från energibranschen i 32 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen "19th Annual Global CEO Survey".

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier