2017 Power and Utilities Industry Trends

2017-03-24

Man arbetar med solpaneler | PwC


Företag inom Power & Utilities behöver effektivisera sin verksamhet, samtidigt som de måste utveckla ett mer innovativt kunderbjudande. Dessa två mål kan förefalla svåra att förena, men PwC:s senaste trendspaning visar att förutsättningarna finns och att framtidsutsikterna är goda för de företag som lyckas med omställningen.
 

I både Nordamerika och Europa har användandet av elektricitet utvecklats svagt de senaste åren. Med fortsatta energieffektiviseringar och låg befolkningstillväxt bedöms denna trend fortsätta, vilket sätter press på företag inom Power & Utilities att anpassa sin kostnadsbild.
 

Samtidigt utmanas etablerade aktörer inom sektorn av nystartade företag med innovativa kundlösningar så som smartphonebaserade applikationer för att styra energianvändningen i hemmet. Dessa lösningar är populära bland konsumenter, men sektorn har ännu inte fångat denna efterfrågetrend till fullo i sina affärsmodeller.
 

Läs mer om hur företag inom Power & Utilities kan möta dessa trender i PwC:s senaste studie av sektorn.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier