Africa power & utilities statement of capabilities

2014-05-12

Förtroendet är högt i Afrika. Tillväxten på kontinenten bygger på många spännande fundament. Men tillväxten gör också att fokus på energiutmaningarna blir ännu starkare. PwC känner till utmaningarna och vet också hur viktigt det är att identifiera och göra kopplingar mellan de olika delar som behövs för att ta itu med dessa utmaningar - från strategi till människor och från finansiering till intäkter.

PwC arbetar för att hjälpa till med dessa anslutningar med en lång erfarenhet av att arbeta inom energi- och kraftsektorn i Afrika. Inom alla de områden som är avgörande för kraftindustrin är vår stora styrka att föra ihop våra olika förmågor och processer, vilket ger de ingredienser som är avgörande för framgång.

PwC är nummer ett inom professionella serviceföretag i Afrika och siktar på att också vara nummer ett vad gäller integritet, objektivitet och värde. PwC har gjort affärer i Afrika i över 65 år. Det är en viktig del av företagets tillväxtberättelse och kommer att bli ännu viktigare.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier