Capturing value from disruption

2016-11-25


Att skapa värde ur disruptioner på energimarknaden

Under de närmaste 20 åren kommer energisektorn att förändras mer än den har gjort sedan Thomas Edisons tid. Om företagen ser möjligheter i dessa kommande förändringar eller inte beror på vilken inställning de har till den nya teknikens potential att omvandla branschen.
 

De teknikdrivna förändringarna accelererar långt bortom hastigheten energisektorn trodde var möjligt. Ingen del av värdekedjan – från elproduktion över nätdistribution till leverans – förblir opåverkad. Elsektorn kommer att utveckla helt annorlunda roller, tekniska miljöer, kundplattformar och affärsmodeller än de som har funnits under dess första 100 år. Branschen kommer att överge sin skaldrivna, centraliserade och standardiserade modell och i stället bli digital, decentraliserad och kundanpassad.
 

I den här rapporten studerar vi den teknik som troligen kommer att driva disruptioner på marknaden och förändringar i elsektorn under de kommande 20 åren samt dess implikationer för befintliga och nya aktörer på marknaden. Vi analyserar sex scenarier som den snabba tekniska utvecklingen kan ge upphov till och vi avslutar med att titta på vad som kommer att krävas för att vinna på morgondagens marknad.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier