CEO Survey 2015 industry snapshot oil & gas

2015-02-18

Under de senaste åren har olje- och gasbranschen lidit av utbudsöverskott och sjunkande priser. Närmare två tredjedelar av vd:ar inom branschen anser att de ställs inför fler hot än de gjorde för tre år sedan.
 

De största hoten utgörs av tilltagande skattebörda, omfattande reglering samt geopolitiska osäkerheter. Hela 83 procent av vd:arna inom olje- och gasbranschen är oroliga för en progressiv skattebörda.

 

Olje- och gasbranschen är cyklisk och påverkas därför i hög grad av konjunktursläget. En del av branschens vd:ar är redan oroliga för försämrat konjunktursläge - 26 procent förväntar sig att den globala ekonomin kommer att sjunka under de kommande tolv månaderna. Samtidigt förutser 35 procent en förbättrad framtidsutsikt. Vd:arna har dock en större tilltro till sina egna bolags framtidsutsikter, särskilt om de får blicka tre år framåt - då förutspår 43 procent en mycket stark tillväxt.
 

Det läge som råder inom olje- och gasbranschen har tvingat vd:arna att hitta nya sätt att tänka och arbeta på. Majoriteten meddelar att de har skapat en mer diversifierad och inkluderande företagsstrategi. Många vd:ar ser exempelvis strategiska möjligheter samt effektiviseringsmöjligheter i digitala investeringar, däribland inom batteriteknik samt inom it- och informationssäkerhet. Det är även många gas- och oljebolag som ingått strategiska allianser och informella samarbeten, främst med leverantörer men även med konkurrenter.

Läs mer om rapporten:
CEO Survey 2015

Läs och ladda ner den globala rapporten:
18th Annual Global CEO Survey

Läs mer om den globala branschrapporten:
18th Annual Global CEO Survey - oil & gas

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier