CEO Survey 2015 industry snapshot power & utilities

2015-02-18

Vd:ar inom energibranschen är osäkra på det finansiella läget - enbart 29 procent tror att ekonomin kommer att stärkas under året. Osäkerheten grundar sig i en oro för hot från ett flertal globala megatrender såsom förändringar i kunders beteende och nya konkurrensförutsättningar.
 

Hela 62 procent av vd:arna inom energibranschen tror att förändringar i kundernas beteenden utgör ett hot. Vidare förväntar sig mer än hälften av alla vd:ar konkurrens från andra orelaterade branscher. Dock ges en enig bild av att det största hotet utgörs av regulatoriska omvälvningar: hela 89 procent känner en oro inför detta.
 

För att hantera det osäkra läget och för att förbereda sig på turbulens är det många vd:ar som omstrukturerar sina verksamheter och som väljer att lämna stora affärer eller marknader. Samtidigt undersöker många vd:ar möjligheterna till att skapa värde genom att utforska nya teknologier, främst med fokus inom batteriteknik.
 

Jämfört med förra årets undersökning visar årets undersökning att ett större andel VD:ar inom energibranschen planerar att skapa nya allianser, en ökning från 39 procent till 52 procent i år. De flesta vd:ar vill samarbeta med leverantörer, regeringar eller kunder. Samtidigt är en tredjedel är villiga att samarbeta med konkurrenter.
 

Läs mer om rapporten:
CEO Survey 2015

Läs och ladda ner den globala rapporten:
18th Annual Global CEO Survey

Läs mer om den globala branschrapporten:
18th Annual Global CEO Survey - power & utilities

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier