Delphi Energy Future 2040

2016-11-25


Världens energisystem håller på att förändras i grunden. Politiska beslutsfattare, företag och konsumenter frågar sig hur el och värme kommer att tillhandahållas i framtiden och hur behoven av rörlighet kommer att tillgodoses.

 

Vilka viktiga drivkrafter, aktörer och vilken dynamik som kommer att forma utvecklingen, hur vi kan utforma strategiska lösningar på de problem som kommer att uppstå under de närmaste tre decennierna och hur vi kan förutse och urskilja möjligheter som vi inte ens är medvetna om i dag.
 

I vår studie ”Delphi Energy Future 2040” har vi valt en annorlunda metodologisk ansats för att försöka förstå hur den globala energiförsörjningen kan se ut år 2040 och därefter. Vi vill bredda diskussionen, som hittills mest har handlat om tekniska och politiska frågor, och granska de ömsesidiga beroendena mellan olika delar av samhället.
 

Vi försöker bryta ned de nationella parametrar som i synnerhet i Tyskland styr den pågående debatten om hur energisystemen ska anpassas eller omformas, för att kunna ta ett heltäckande grepp över framtidens energisystem från ett globalt perspektiv. Med detta mål har vi genomfört en världsomspännande undersökning där över 350 energiexperter från 40 länder bidrog med sina kunskaper och erfarenheter.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier