Energy services innovation: Transforming a continent’s hydrocarbon supply

2015-02-23


De senaste åren har uppströmsindustrin vuxit till sig en betydligt större position inom olje- och gasindustrin. Framväxten har bland annat drivits av en stark efterfrågan på bättre teknik och ökad variation av högspecialiserade produkter och tjänster.
 

Under arbetet med rapporten intervjuade vi viktiga aktörer från ett brett tvärsnitt av företag inom uppströmsindustrin för olja och gas. Dessa aktörer omfattar bland annat ledande chefer på företag såsom Canadian Energy Services & Technology Corp., General Electrics (GE), Packers Plus Energy Services Inc. och Trican Well Service Ltd.
 

Våra samtal, samt erfarenheter från dessa och andra företag, skildrar tillsammans en industri med ett tydligt engagemang för innovation. Sammantaget visar rapportens olika avsnitt hur innovation från Kanadas uppströmsindustri driver tekniska förändringar som bland annat fortsätter att förändra en kontinents kolväteförsörjning samt ekonomin som helhet.
 

Teknisk innovation:

  • förbättrar effektiviteten, minskar fotavtryck och stöder ett företags tillväxt och lönsamhet.
  • erbjuder lösningar för kundernas utmaningar.
  • genererar exportintäkter från tjänster, produkter och system.
  • sporrar skapandet av ”spin-off”-industrier och nya sektorer.
     

Vi anser att rapporten demonstrerar dessa principer i praktiken samt hur sänkningar i oljepris kan driva förändringar i energiindustrins behov.
 

– I ljuset av lägre oljepriser kommer industrins förväntningar på teknik att förändras, från teknik som bidrar till att utöka produktionen till teknik som hjälper företag att fungera mer effektivt och till driftskostander som tillåter dem att konkurrera globalt, säger Reynold Tetzlaff, National Energy Leader, PwC Canada.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier