Flipping the switch on disruption to opportunity: Top 6 focus areas in 2016

2016-03-09


Att omvandla paradigmskiften till möjligheter

Energibolag måste se möjligheter i lika stor utsträckning som de måste hantera hot. Även om ingen kan förutspå framtiden tror vi att nedan fokusområden sannolikt kommer att påverka industriutvecklingens hastighet och riktning.
 

Förändringar som beror på kundernas agerande, potentiella nya konkurrenter, ökad användning av förnybar och distribuerad energi samt nya regleringar kombineras och skapar stora paradigmskiften och möjligheter för energisektorn. De här förändringarna har förvisso gett upphov till en viss undergångsstämning i debatten, men vi är fortsatt optimistiska vad gäller situationen för energisektorn.
 

I takt med att sektorn fortsätter att ta till sig innovation och utvecklas är vi övertygade om att ledarna inom sektorn kommer att navigera den här hinderbanan, som består av utmaningar som handlar om regleringar, verksamhet, miljö, investerare, cyber- och teknikutmaningar, och hantera förändringarna samt omvandla de paradigmskiftena till möjligheter.
 

Vi förväntar oss att tillväxten kommer att vara mer innovationsberoende, där de företag som använder innovation, teknik, produkter, tjänster, processer och affärsmodeller för att få en konkurrensfördel blir framgångsrika.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier