Gruvbarometern 2014: Ett utmanande år

2014-01-23


Ett utmanande år för svensk gruvnäring

Svenska gruvor har haft ett utmanande år 2013. Flera av aktörerna i uppstartsfas har drabbats hårt när det varit svårt att få fram riskfinansiering till projekten. Problem och risker har också fått allt större genomslag i media vilket kan ha påverkat den allmänna opinionen och varit en bidragande orsak till att många investerare flytt branschen.
 

Årets Gruvbarometer lanseras i samband med Hindersmässan 2014. Barometern tar pulsen på den svenska gruvnäringen för att analysera de viktigaste frågorna och utvecklingen inom branschen.
 

Om undersökningen

Syftet med undersökningen är att skapa en kontinuerligt återkommande barometer för att fånga trender och attityder bland landets företag inom gruvsektorn i olika aktuella branschfrågor. Undersökningen bygger på 25 intervjuer med företrädare för svenska gruvföretag på motsvarande vd eller ekonomichefsnivå. Undersökningen genomfördes under december 2013.

Kontakta oss

Sten Håkansson

Business Conduct Leader

Tel 0709-29 33 49

Följ oss i sociala medier