Gruvbarometern 2015: Hot och möjligheter

2015-01-23

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring

Gruvindustrin är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar med ett högt förädlingsvärde. Som industri bidrar den till den regionala utvecklingen på många platser i Sverige och är en stor del av Sveriges export.
 

Därav är det viktigt att ha en generell förståelse för hur omvärldsfaktorer påverkar branschen och vilka marknadstrender som kan ses. Genom Gruvbarometern vill vi tydliggöra vilka frågor som ligger högst på gruvbolagens egen agenda genom att förstå hur branschen själv ser på dess hot och möjligheter.
 

Årets Gruvbarometer analyserar de viktigaste frågeställningarna och trenderna inom gruvindustrin och hur marknadssynen förändrats under de senaste åren. Tack vare att vi nu har genomfört samma undersökning under ett antal år kan vi bättre förstå och följa hur olika frågor ökar eller minskar i betydelse beroende på förändringar i omvärlden.
 

Utmaningar:

  • Vilka är de prioriterade satsningsområdena för 2015?
  • Vilken betydelse får råvarupriserna?
  • Hur ser branschen på nyanställningar?
  • Vilken roll spelar mediebevakningen när det gäller allmänhetens förtroende för gruvnäringen?
     

Om undersökningen

Syftet med undersökningen är att skapa en kontinuerligt återkommande barometer för att fånga trender och attityder bland landets företag inom gruvsektorn i olika aktuella branschfrågor. Barometern bygger på 20 intervjuer med företrädare för svenska gruvföretag. Undersökningen genomfördes under perioden oktober-november 2014.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier