Mine 2014: Realigning expectations

2014-08-11

Marknadsvärdet för de 40 största gruvbolagen globalt (Top 40) sjönk med 280 miljarder dollar under året, en minskning mot föregående år med 23 procent, ner till 958 miljarder dollar den 31 december 2013 då guld var särskilt hårt drabbat.
 

Diversifierade mineraler och kol gick inte mycket bättre och sektorn drabbades. Tidigt under 2014 syntes ett sken av lugn återgång till gruvmarknader med stabiliserat börsvärde för Top 40 - ett stöd för att någon nivå av förtroende kan återvända.
 

Resultat nära botten...

Efter rekordnedskrivningar på 40 miljarder dollar under 2012 blev ytterligare 57 miljarder dollar av tillgångar borttagna från balansräkningar under 2013. Guldföretag drabbades värst med försämringar på 27 miljarder dollar av tillgångar. Top 40-bolagens samlade nettovinst sjönk 52 miljarder dollar (72 procent) till decenniets lägsta nivå; 20 miljarder dollar. Guldföretagen svarade för nettoförluster på 20 miljarder dollar.
 

Endast sju av Top 40-bolagen ökade vinsten jämfört med året innan. Rörelsens inbetalningar backade, ned 7 procent från 2012, delvis påverkat av lägre investeringsutbetalningar. Den fulla omfattningen av rapporterade sparinitiativ hos Top 40-bolagen kommer först att framgå under resten av 2014 och därefter.
 

Besluten om kapitalallokering förblir tuffa

För första gången på ett decennium hamnade fritt kassaflöde i negativt territorium. Utvinning var ner mer än 30 procent under 2013 och investeringar under 2014 förväntas minska med mer än 10 procent baserat på meddelanden från Top 40-bolagen.
 

Anpassar förväntningarna och lyfter från botten

2013 kommer en majoritet av Top 40-bolagen för första gången från tillväxtmarknaderna. Med tanke på deras nuvarande prestanda och vilja att spendera kapital ser denna trend ut att fortsätta. Delas vinsterna i Top 40-bolagen upp, visar tillväxtmarknadsbolagen på 24 miljarder dollar (2012: 39 miljarder dollar), medan bolagen på de utvecklade marknaderna kollektivt förlorade 4 miljarder dollar (2012: vinst på 33 miljarder dollar).

Kontakta oss

Martin Johansson

Tel 0709-29 36 72

Följ oss i sociala medier