Mine 2015: Gloves are off

2015-07-27

Ingen tvivlade på att det skulle bli tufft. Sjunkande råvarupriser och ökande volatilitet på kort sikt har satt ett högt tryck på verksamhetsmodellerna. Stora kostnadsbesparingsprogram och kapitalhanteringsprojekt har präglat bolagen under året.


Under 2014 gjorde inga av de 40 största bolagen några signifikanta nyinvesteringar, men en del ökade produktionen avsevärt. Samtidigt valde några att begränsa produktionen och överväga att sälja tillgångar utanför kärnverksamheten.


Gruvsektorn kommer att behöva vara återhållsam samtidigt som de hanterar ett antal pågående utmaningar som sträcker sig från dumpade priser och volatila marknader, till växande tryck från aktieägare och regleringsmyndigheter.
 

De trender vi ser internationellt är desamma som återspeglar sig på den svenska marknaden.

Följ oss i sociala medier