Mine 2016: Slower, Lower, Weaker….but not defeated

2016-08-22


Gruvindustrin 2016 

2015 var en kapplöpning mot botten, med många nya rekord som sattes av de 40 största gruvbolagen. Vår analys baseras på det finansiella resultatet för världens 40 största gruvbolag mätt efter börsvärde. Här granskar vi de globala trenderna i gruvindustrin.

 

De 40 största gruvbolagen upplevde för första gången samtliga en nettoförlust, sin hittills lägsta avkastning på arbetande kapital, kapitalinvesteringsbegränsningar på en aldrig tidigare skådad nivå, samt tag team-effekten av de rådande skuldnivåerna och kreditförluster, vilket ledde till en förstärkt hävstångseffekt.

 

Det har inte rått någon brist på analyser som antytt att marknaden nådde sin lägstanivå i slutet av 2015. Sporadiska prisrallyn i början av 2016 höjde förväntningarna, och många satt med pennan i högsta hugg, redo att förebåda en gradvis men ihållande återgång till bättre tider. De flesta förhoppningar har emellertid släckts sedan dess, avfärdade som mindre lyckade tolkningar av ökad volatilitet. En del branschledare har tagit tillfället i akt att förstärka sina farhågor om fortsatt svåra förhållanden under och efter 2016.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier