New energy futures: Perspectives on the transformation of the oil and gas sector

2016-03-08

Megatrender omvandlar industrin och att få grepp om framtiden blir allt svårare på en mer komplex global marknad.

Olje- och gasindustrin står inför en svår situation med bland annat historiskt låga råvarupriser. Framtiden kommer förmodligen att medföra ännu större osäkerhet, med tanke på potentialen för krafter som leder till paradigmskiften.

Ett ramverk för att ta hänsyn till framtiden

För att hjälpa till med den här utmaningen har vi utvecklat ett ramverk som tar hänsyn till en potentiell framtid. "New energy futures" är utformad som ett grunddokument som hjälper till att formulera frågor, snarare än att ge direkta svar. Vi kommer att ta in ytterligare kommentarer som tar upp de här temana i ett mer specifikt sammanhang (till exempel framtiden för nationella oljebolag, gas som ett övergångsbränsle och regionperspektiv).

Det här ramverket utgör också grunden för framtida samarbete med andra industrisektorer, till exempel transportbranschen.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier