Nya krafter i rörelse: PwC:s energiutblick 2016

2016-07-06


Denna helt nya undersökning analyserar angelägna områden som de största riskerna, hur branschen ser på den transformation som sker och ställer frågan hur redo företagen är när det gäller omställning till de nya förutsättningarna som förändrade marknadsmodeller förväntas leda till.
 

Några djupdykningar görs även i mer specifika och aktuella frågeställningar på den svenska marknaden.
 

Förändringar i lagstiftning och regleringar pekas ut som det största riskområdet fram till år 2020 enligt aktörer på den svenska marknaden. Den regulatoriska risken är också något som toppar listan över risker bland globala aktörer. Bland aktörer på den svenska marknaden är det hela 88 procent som pekar ut "förändringar i lagstiftning och reglering" som den främsta risken.
 

– Ständiga justeringar i regelmodeller och långa rättsprocesser som följt inom vissa områden ger en fingervisning om den regulatoriska risken som branschen dras med. Dessvärre ser vi inte någon ljusning i det regulatoriska klimatet och energibolagen förväntar sig inte någon förbättring fram till 2020, säger Anna Elmfeldt, Head of Energy, Utilities & Mining på PwC Sverige.
 

Även ny teknik väntas påverka marknadsförhållandena. Enligt branschen är solceller och batteriteknik det som främst kommer att påverka elmarknaden fram till 2020. Även här skiljer sig svaren åt mellan stora och mindre aktörer. En förklaring bakom detta resultat kan vara att nuvarande regler och politisk styrning driver utvecklingen mot småskaliga solcellsanläggningar och distribuerad produktion.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Nils-Olof Ekelöw

, PwC Sverige

Tel 0709-80 91 53

Följ oss i sociala medier