On the brink of a boom: Africa oil & gas review

2014-10-20

Den här rapporten behandlar det som hänt under de senaste tolv månaderna på de stora och expanderande afrikanska olje- och gasmarknaderna. Sektorn uppvisar en markant tillväxt, där med bland annat LNG i Angola och nya fyndigheter i Östafrika och off shore i Västafrika. Den stora potentialen i regionen lockar till sig investerare från hela världen.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier