Opportunities in adversity: A new dawn for oil and gas

2015-03-23


Under det senaste halvåret har oljepriserna dykt med 60 procent. Den stora frågan är vart priset kommer att ta vägen nu. Vi har sett en liten rekyl, men kommer den att fortsätta, eller måste vi förbereda oss på ett lågt oljepris under en lång tid framöver, som efter den stora nedgången 1986?
 

Denna plötsliga och oförutsedda nedgång ställer företagsledningar inom energibranschen för nya utmaningar och tvingar dem till svåra beslut.
 

I rapporten går vi igenom de bakomliggande faktorerna till nedgången och hur prisutvecklingen påverkat olje- och gasbolag. Vi tror att företagen måste reagera på andra, mer långsiktiga sätt, än vid de tidigare nedgångarna och ta detta tillfälle i akt att effektivisera för att rusta sig för framtiden.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier