Powerful reporting

2014-12-08

Formell rapportering är viktigt för kraft- och energibolag. Investeringsexperter säger att deras uppfattning om rapporteringens kvalitet påverkar deras uppfattning om kvaliteten i företagsledningen. Bolag som misslyckas med att ge investerare och analytiker den information de behöver kan få en högre kostnad för kapital och större svårigheter att finansiera investeringar. Professionella investerare med fokus energisektorn är mycket intresserade av upplysningar om affärsmodeller – men ser ett enormt utrymme för förbättringar.
 

Företagen måste förklara tydligare hur de genererar pengar och skapar värde. Likaså finner vi stora brister i redovisningen av strategi och risk. Investerare och analytiker säger att de behöver tydligare förklaringar av frågor som hur den långsiktiga strategin kopplar till den nuvarande affärsmodellen samt hur viktiga risker hanteras. De vill också se tydliga kopplingar mellan strategiska mål, risker och nyckeltal.
 

Årsredovisningen är därför fortfarande grunden för den finansiella rapporteringen. Din årsredovisning är viktigt för professionella investerare – och den borde vara viktig för dig också.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier