Protecting the bottom line in the downturn and beyond

2016-11-25


Att hålla lönsamheten uppe under och efter konjunkturnedgången


Med en kombination av smarta nedskärningar och investeringar kan olje- och gasbolagen ta sig ur dagens kris för råvarupriserna och skapa tillväxt framöver.
 

Oljepriserna ligger kvar på en låg nivå, och som en följd av detta vidtar många olje- och gasbolag åtstramningsåtgärder för att hålla sina resultat uppe: de genomför upprepade personalminskningar över hela linjen, reducerar antalet leverantörer, omförhandlar samarbetsavtal och skjuter upp – eller lägger till och med ned – investeringsprojekt.
 

Dessa generella nedbantningar kan visserligen medföra att ett företag kan undvika förluster på kort sikt, men de kan också leda till att det halkar efter konkurrenterna i åratal under återhämtningsfasen.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier