PwC Africa power & utilities sector survey: A new Africa energy world

2015-08-24

Välkommen till första utgåvan av PwC Africa Power & Utilities Sector Survey. I "‘A new Africa energy world – A more positive power utilities outlook" går vi till botten med hur styrelser och ledning tänker i de afrikanska energiföretagen.


Afrika står inför enorma utmaningar avseende efterfrågan på el. Den befintliga infrastrukturen är otillräcklig och tillväxten förväntas öka. Den installerade effekten bedöms öka från 90 GW 2012 till 380 GW 2040 i länderna söder om Sahara. Trots det kommer 530 miljoner människor att vara utan el. Hinder för investeringar samt teknikutvecklingen diskuteras.

 Vi blickar framåt och analyserar Afrikas huvudsakliga utmaningar inom energisektorn.

Följ oss i sociala medier